Електромери, часовници, токови трансформатори.

ISKRA, ЕЛВЕКС, ЕЛИА-Никопол, Драгоман-ЕЛ, REVALCO- ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ:
Електромери монофазни, трифазни, директни и с токови трансформатори

    

 

  

Часовници  за превключване на тарифи