Ключове и контакти, индустриални щепсели и контакти.

MERLIN GERIN, EFAPEL, PCE, MAKEL, Найден Киров,ССБ-КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ:

Ключове и контакти за скрит и открит монтаж – обикновени до IP44, IP56
Индустриални щепселни съединения IP44 – IP67 до 125 А, монофазни и трифазни, подвижни и стационарни