Schneider Electric-апаратура ниско напрежение, апартаментни табла, катодни отводители.

Автоматични предпазители - Merlin  Gerin - Schneider Electric
Автоматични прекъсвачи тип  LV, EZC, NG, NSX и NS
Бутони и командна апаратура
Контактори - Telemechanique - Schneider Electric
Редови клеми
Метални табла IР 54 - НIМЕL
Табла за апаратура –PRAGMA, PRISMA
Апартаментни табла - Мini Рragma
Контакти и щепсели - мобилни и стационарни IР 44, IР 65
Ключове и контакти Schneider Electric – UNICA, Asfora
друга електрокомутационна апаратура
всичко от каталога с предварителна заявка