Дистрибутор на Moeller-Eaton–автоматични предпазители, дефектнотокови защити и апаратура.Автоматични предпазители PL4, PL6
Автоматични прекъсвачи тип - BZM, PMC
Дефектнотокови защити – PF4, PF6, PFL6
Контактори, термични защити– DILM, ZR
Моторни защити за двигатели – Z-MS, PKZ
Пакетни ключове Т-0 , Р
Метални табла - BF-O
Апартаментни табла - BC-U
Бутони и кутии IP67 - RMQ-Titan
друга електрокомутационна апаратура

 

всичко от каталога със предварителна заявка